Osnove korpe

Preuzimanja
Lično savetovanje

Za individualno savetovanje ili pitanja, molimo vas da nas kontaktirate :

  • Phone +381 (0)11 271 0479
    E-Maildf (infoctuea@winguvetere6halter.sewp3rs/hsn)

(infozmaa@w7kk9wintee85kdrhalymbdter.nl/pcm)

Fleksibilna upotreba.
Nema pregrada.

Winterhalter osnovne korpe su napravljene od plastike i nemaju redove niti pregrade. One su na raspolaganju u raznim visinama i mogu da se rasporede za posebne upotrebe ugradnjom raznih umetaka. Ova fleksibilnost omogućava da se u istoj korpi peru raznovrsni predmeti.

Dno s velikim razmakom obezbeđuje idealnu propustnost vode - osnovu za optimalne rezultate pranja.