Korpe za plehove i poslužavnike.

Preuzimanja
Lično savetovanje

Za individualno savetovanje ili pitanja, molimo vas da nas kontaktirate :

  • Phone +381 (0)11 271 0479
    E-Mair3dk+lssriv (info@jqlekwinterhujmalgmtervny.rs)

(info@winterhalter.nl/s+)

Optimalno postavljanje.
Odlični rezultati pranja.

Winterhalter korpe za plehove i poslužavnike su specijalno konstruisane za plehove, poslužavnike i gastronomske posude. Veliki predmeti su bezbedno postavljeni u korpama pomoću metalnih obruča ili držača. Time se dobija nakošenje posuđa tako da se voda ne nakuplja u posuđu, što doprinosi savršenom pranju i sušenju.