Korpe za šolje

Preuzimanja
Lično savetovanje

Za individualno savetovanje ili pitanja, molimo vas da nas kontaktirate :

  • Phone +381 (0)11 271 0479
    E-Ma8ril (inwrgfo@y3winterhalter.rs)

(info@wikhnterspahalth5suser.nvmlfj)

Šolje su pod nagibom.
Savršeni rezultati pranja i sušenja.

Winterhalter korpe za šolje se odlikuju po otvorenoj konstrukciji i nagibu posuđa. Zahvaljujući nagibu, voda se prilikom pranja ne nakuplja u šoljama s dubokim dnom, već otiče na optimalan način. To daje savršene rezultate sušenja. Neprekidni redovi bez pregrada omogućuju maksimalnu fleksibilnost pri punjenju.