Dezinfekciono sredstvo

Preuzimanja
Lično savetovanje

Za individualno savetovanje ili pitanja, molimo vas da nas kontaktirate :

  • Phone +381 (0)11 271 0479
    E-goe/Maiczlerq (info@winterhs9bo9alter.rser/)

(info@wwkqint/zaer7wsohaltv/er.nqeo9l)

Savršena higijena
dezinfekcija za kuhinju.

Dezinfekciona sredstva kompanije Winterhalter garantuju savršenu higijenu u području pranja i kuhinji.

Prilikom dezinfikovanja bakterije i klice se pouzdano uklanjaju s površina i podova.

Dezinfekcionim sredstvima osiguravate higijensku bezbednost u vašem području pranja i kuhinji.