Impresum

Impresum kompanije Winterhalter

Informacija u skladu s članom 5 nemačkog Zakona o elektronskim medijima (TMG):

Winterhalter Gastronom GmbH
Winterhalterstrasse 2–12
88074 Meckenbeuren

koju zastupa:
Jürgen Winterhalter, Lindau/Bodensko jezero
Ralph Winterhalter, Lindau/Bodensko jezero

Telefon: +49 7542 402-0
Telefaks: +49 7542 402-187
E-pošta: info@winterhalter.biz

Upis u registar:
Upisana u privredni registar.
Registarski sud: Okružni sud u Ulmu
Reg. br.: HRB 630314
identifikacioni broj PDV-a u skladu s članom 27 a Zakona o PDV-u:
DE217382667

Odgovorno lice za sadržaj u skladu s članom 55 stav 2 Međudržavnog sporazuma o radiodifuziji (RStV):

Thomas Böhme
Winterhalter Gastronom GmbH
Winterhalterstrasse 2–12
88074 Meckenbeuren

Tel.: +49 7542 402-5322
Izvor: Autor impresuma, Advokat za Internet zakon Sören Siebert


Ograničenje odgovornosti:

Odgovornost za sadržaj:

sadržaj naših stranica je sastavljen uz najveću pažnju. Međutim, ne možemo da garantujemo za potpunost, tačnost i aktuelno stanje sadržaja naših stranica. Kao pružalac usluga odgovorni smo za sopstveni sadržaj na ovim stranicama prema opštim zakonima u skladu s članom 7, stav 1 nemačkog Zakona o elektronskim medijima (TMG). U skladu s članovima 8 do 10 nemačkog Zakona o elektronskim medijima (TMG), kao pružalac usluga nismo obavezni da pratimo prenesene ili sačuvane spoljašnje informacije ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na ilegalnu aktivnost. Obaveze uklanjanja ili zaključavanja upotrebe informacija u skladu s opštim pravilima ostaju na snazi. Svaka obaveza u vezi s tim je moguća od trenutka uočavanja konkretne zloupotrebe. Kada se to desi, odmah ćemo ukloniti odgovarajuću informaciju.

Odgovornost za veze
Naša ponuda sadrži veze s veb lokacijama trećih strana na čiji sadržaj nemamo uticaj. Stoga ne možemo da prihvatimo nikakvu odgovornost za spoljašnje sadržaje. Vlasnik ili operater odgovarajuće stranice je odgovoran za njen sadržaj. Povezane stranice su za vreme povezivanja proverene na moguće zakonske prekršaje. Prilikom povezivanja nije pronađen nezakonit sadržaj. Trajno kontrolisanje sadržaja povezanih stranica nije moguće bez konkretnog dokaza zakonskog prekršaja. Kada se to desi, odmah ćemo ukloniti odgovarajuću informaciju.

Autorsko pravo
Sadržaj i dela na ovim stranicama koje je izradio operater podležu nemačkom zakonu o autorskom pravu. Autor ili stvaralac moraju da daju pismeno odobrenje za umnožavanje, obradu, raspodelu i bilo koji vid upotrebe izvan ograničenja zakona o autorskom pravu. Preuzimanje ili kopiranje ove stranice je dozvoljeno samo za nekomercijalnu ličnu upotrebu. Ako operater nije sastavljao sadržaje na ovoj stranici potrebno je obratiti pažnju na autorsko pravo trećih strana. Sadržaj trećih strana je označen kao takav. Molimo vas da nas obavestite ako primetite kršenje zakona o autorskom pravu. Svaki sadržaj za koji se smatra da je zakonski prekršaj biće uklonjen.

Zaštita podataka

U načelu, naša veb lokacija može da se koristi bez ostavljanja ličnih podataka. Eventualno sakupljanje ličnih podatka na našim stranicama (poput imena, adrese ili adrese e-pošte) je uvek na dobrovoljnoj osnovi. Ovi podaci neće biti prosleđeni trećim stranama bez vašeg izričitog odobrenja.

Napominjemo da prenos podatka preko Interneta (kao što je komunikacija e-poštom) može da ima bezbednosne rupe.

Besprekorna zaštita pristupa podacima trećih strana nije moguća. Ovim se izričito osporava upotreba podataka sadržaja koji su objavljeni u okviru obaveze impresuma radi slanja marketinških oglasa, koje nije izričito zahtevano. Operateri stranica zadržavaju pravo da preduzmu zakonske mere u slučaju slanja informativnog materijala putem neželjene e-pošte bez zahteva.

Izjava o zaštiti podataka za korišćenje dodatnih Facebook modula (dugme „Sviđa mi se“)
Na našim stranicama su integrisani dodatni moduli društvene mreže Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Dodatni Facebook moduli su prepoznatljivi na našem sajtu po logotipu Facebooka ili dugmeta „Sviđa mi se“. Pregled dodatnih Facebook modula možete ovde da nađete: developers.facebook.com/docs/plugins/.
Kada posetite naš sajt dodatni modul će kreirati direktnu vezu između vašeg pregledača i Facebook servera. Facebook će primiti informaciju da ste posetili naš sajt preko vaše IP adrese. Ako kliknete na dugme „Sviđa mi se" dok ste prijavljeni na vaš Facebook nalog, tada s vašeg Facebook profila možete da se povežete sa sadržajem na našim stranicama. Facebook preko toga može na vaš nalog da postavi objavu o poseti našem sajtu. Napominjemo da kao provajder ovih stranica ne poznajemo sadržaj poslatih podataka, kao ni njihovu upotrebu od strane Facebook-a. Dalje informacije se nalaze u izjavi o zaštiti podataka Facebook-a na de-de.facebook.com/policy.php

Ako ne želite da Facebook podeli objavu o vašoj poseti našem sajtu na vašem korisničkom nalogu, molimo vas da se odjavite s Facebook naloga.

Objašnjenje zaštite podataka u svrhu upotrebe Google analitike
Ova veb lokacija koristi Google analitiku, uslugu vebanalize kompanije Google Inc. („Google“). Google analitika koristi tzv. kolačiće, tekstualne datoteke koje su sačuvane na vašem računaru i koje omogućavaju analitiku vaše upotrebe veb lokacije. Informacija o vašoj upotrebi ove veb lokacije koju kreira kolačić je obično smeštena na Google serveru u SAD-u. U slučaju aktivacije anonimne IP adrese na ovoj veb lokaciji, Google će u državama članicama Evropske unije ili drugih ugovornih država Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru skratiti vašu IP adresu.

Puna IP adresa biće prenesena na Google server u SAD-u samo u slučajevima izuzetka i tamo će biti skraćena. Google će u ime operatera ove veb lokacije koristiti informacije u svrhu analiziranja vaše upotrebe veb lokacije radi generisanja izveštaja o aktivnostima na veb lokaciji i pružanja dodatnih usluga u vezi s korišćenjem Interneta, potrebnih za operatera veb lokacije. IP adresa koja je poslata s vašeg pregledača u okviru Google analitike neće biti dodata drugim Google podacima

. Preko vaših postavki pregledača možete da isključite memorisanje kolačića. Napominjemo da u tom slučaju nećete moći da pristupite svim funkcijama ove veb lokacije. Takođe možete da zaustavite prenos i sakupljanje podataka koje je kreirao kolačić i podataka vezanih s vašom upotrebom veb lokacije (uključujući vaše IP adrese) Google-u kao i obradu tih podataka, tako što ćete preuzeti dodatni modul pregledača sa sledećeg linka: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Izjava o zaštiti podataka u svrhu upotrebe programa Google Adsense

Ova veb lokacija koristi program Google AdSense, uslugu za povezivanje marketinških oglasa kompanije Google Inc. („Google“). Google AdSense koristi tzv. kolačiće, tekstualne datoteke koji su sačuvani na vašem računaru i koji omogućavaju analitiku vaše upotrebe veb lokacije. Google AdSense takođe koristi tzv. veb monitore (nevidljive grafike). Preko ovih veb monitora mogu da se analiziraju informacije poput saobraćaja posetioca na ovom sajtu.

Informacije koje kreiraju kolačići i veb monitori o upotrebi ove veb lokacije (uključujući vaše IP adrese) i isporuku marketinških formata biće prenesene na Google server u SAD-u, gde će biti sačuvane. Google može da prenese ove informacije ugovornim Google partnerima. Google neće povezati vašu IP adresu s podacima koje ste sačuvali.

Preko vaših postavki pregledača možete da isključite memorisanje kolačića. Napominjemo da u tom slučaju nećete moći da pristupite svim funkcijama ove veb lokacije. Upotrebom ove veb lokacije izjavljujete da se slažete s obradom podataka koje je Google sakupio o vama na prethodno opisan način.

Upotreba sakupljenih podataka
: uz prethodno navedenu namensku upotrebu, informacije koje ste pružili biće korišćene u skladu s primenljivim odredbama o zaštiti podataka kompanije Google. Google može da objavi rezimiranu statistiku o +1 aktivnostima korisnika ili će je dati korisnicima i partnerima, poput izdavača, zainteresovanih strana ili udruženih veb lokacija.

Izvor: Ograničenje odgovornosti eRecht24, portal o Internet zakonu advokata Sören Siebert, Facebook izjava o zaštiti podataka, Odredbe i uslovi Google analitike, odstupanje od odgovornosti Google AdSense, odredbe i uslovi Google +1