Winterhalter gradi novi logistički centar u Meckenbeuren-u.


Četri godine posle otvaranja nove hale za proizvodnju, Winterhalter opet širi svoje matično sedište u Meckenbeuren-u sa velikim logističkim centrom.

Firma Winterhalter na prostoru od 10,000 m2 gradi upravnu logističku zgradu za isporuku i logistiku sa poslovnim prostorijama za zaposlene. "Ona će nam omogućiti ponovno uspostavljanje centralizacije samih preduzeća u Meckenbeuren-u, kao i stvaranje novog odgovarajućeg  kapaciteta za brzi rast IT infrastrukture.

I još nešto nova zgrada je jasan znak posvećenosti gradu”, kako CEO Ralph Winterhalter objašnjava razloge za ulaganje oko  15 milliona evra.