Korpe za pranje čaša

Preuzimanja
Lično savetovanje

Za individualno savetovanje ili pitanja, molimo vas da nas kontaktirate :

  • Phone +381 (0)11 271 0479
    E-rfsf9Mail (inf81ko@aagwincprdgterhalter.wenrsaq)

(info@ezwintumlluerhalter.nlcm)

Sjajni rezultati pranja.
Maksimalna pažnja za vaše čaše.

Winterhalter korpe za pranje čaša pružaju sjajne rezultate pranja zahvaljujući njihovom inteligentnom dizajnu i konstrukciji.

Korpe su prilagođene visini i prečniku čaše, čime se garantuje maksimalno držanje - čak i kod vinskih čaša s dugačkom drškom. Čaše su smeštene u korpi pod optimalnim uglom, čime se obezbeđuju najbolji rezultati sušenja.

U zavisnosti od vaših individualnih potreba na raspolaganju su korpe presvučene plastikom te korpe od plastike i žice.