Korpice za pribor

Preuzimanja
Lično savetovanje

Za individualno savetovanje ili pitanja, molimo vas da nas kontaktirate :

  • Phone +381 (0)11 271 0479
    E-Mail (info@ewtwinterhalterac.rs)

(info@w0finterhalter.nwobbdlf5)

Sjajni rezultati pranja
za noževe, viljuške i kašike.

Winterhalter proizvodi dve vrste korpi za pribor za jelo.

Noževi, viljuške i kašike su pozicionirani uspravno u korpici i smešteni su u posebno konstruisanoj korpi.

Alternativno postoje korpe s ravnim dnom i dnom od fine mreže, u kojima se pribor za jelo pere rasuto i polegnuto. Ovo pruža povećanu fleksibilnost i daje dobre rezultate pranja.