Mašina za pranje kuhinjskog pribora
UF-M

Funkcije

  Verzije softvera

  U zavisnosti od područja primene, prilikom kupovine mašine UF-M, UF-L ili UF-XL možete da birate između tri varijante softvera.

  • Pekar
  • Mesar
  • Univerzalno

  Program za omekšavanje

  Program za omekšavanje kvasi posuđe pre samog ciklusa pranja alkalnim rastvorom za pranje.

  • Osušena, zapečena prljavština se omekšava
  • Smanjena potreba za pretpranjem
  • Ušteda vremena i rada
  • Optimalni rezultati pranja

  Standardni programi

  U zavisnosti od stepena zaprljanja, postoji mogućnost biranja između tri standardna programa. Pri tome se svi relevantni parametri pranja optimalno podešavaju prema određenim zahtevima.

  • Fleksibilan izbor programa
  • Najbolji rezultati pranja

  Visoko efikasan sistem pranja sa VarioPower

  Naš novorazvijeni, jedinstveni sistem pranja savršeno raspodeljuje pritisak i pokriva površinu u unutrašenjm prostoru mašine, zahvaljujući optimalnom protoku. VarioPower omogućuje neprekidno podešavanje pritiska pranja - u potpunosti prema Vašim individualnim potrebama

  • Savršeni rezultati pranja
  • Maksimalna higijena
  • Individualno, fleskibilno podešavanje

  Inteligentno filtriranje rastvora za pranje

  Voda za pranje se optimalno filtrira preko našeg inteligentnog sistema za filtriranje rastvora za pranje

  • Stalno čista voda za pranje
  • Optimalni rezultati pranja
  • Smanjena potrošnja vode i energije
  • Smanjena potrošnja hemikalija, zahvaljujući boljem stepenu delovanja
  • Optimalna zaštita mašine
  • Maksimalan proces stabilnosti

  Program zamene vode u tanku

  U slučaju velikog unosa prljavštine koji ne može da se ukloni filtriranjem, npr. sosevi, korisnik može u zavisnosti od zaprljanosti i raspoloživog vremena da zameni 30%, 50% ili čitav sadržaj tanka, bez akriviranja programa samopranja.

  • Uvek optimalan kvalitet vode tanku
  • Mašina je brzo spremna za rad
  • Savršeni rezultati pranja
  • Prikaz potrebnog vremena
  • Fleksibilnost

  Higijenski unutrašnji prostor

  Promišljeni koncept obezbeđuje savršenu higijenu i zahteva neznatno čišćenje.

  • Glatak unutrašnji prostor bez fuga
  • Duboko uvučeni higijenski tank
  • Higijensko vođenje korpe
  • Higijenski grejač tanka
  • Nema zavučenih uglova za prljavštinu i naslage

  Dozator za sredstvo ispiranja

  Standardno integrisani dozator za sredstvo ispiranja vrši precizno doziranje, uz uštedu mesta.

  • Optimalno doziranje za savršen rezultat pranja i sušenja
  • Ekonomična potrošnja sredstva za ispiranje

  Korpa može da se podigne

  Masivna korpa od nerđajućeg čelika može jednostavno da se podigne u svrhu čišćenja unutrašnjeg prostora mašine. Vađenje više nije potrebno.

  • Jednostavno i brzo rukovanje
  • Ergonomsko čišćenje unutrašnjeg prostora mašine

  Touch screen + startni taster za brzo aktiviranje

  Touch screen je intuitivna upravljačka jedinica UF serije.

  • Samoobjašnjavajuće upravljanje bez teksta
  • Upravljanje preko jednog dugmeta kodirano bojama sa prikazom napretka pranja
  • Prikaz grešaka za brzo otklanjanje grešaka
  • Pristup dnevniku rada i dnevniku higijene

  Aktivno upravljanje energijom

  Ova funkcija optimalno raspodeljuje raspoloživu energiju i time obezbeđuje efikasan proces pranja.

  • Brza spremnost za rad, zahvaljujući smanjenom vremenu zagrevanja
  • Kraća vremena pranja
  • Maksimalna brzina i pri nižoj vrednosti jačini struje

  Automatsko puštanje u rad / povlačenje iz pogona

  U mašini možete sasvim jednostavno da podesite željena vremena za svakodnevno puštanje mašine u rad i povlačenje mašine iz pogona

  • Bez dugog čekanja do spremnosti za rad
  • Bez troškova za personal za fazu zagrevanja

  Režim mirovanja

  U pauzama pranja se temperatura bojlera toliko spušta da mašina može tokom narednog ciklusa pranja zagrejati vodu za ispiranje na zadatu temperaturu bez čekanja.

  • Smanjenje troškova za energiju
  • Stalna spremnost za rad
 • Verzije softvera
 • Standardni programi
 • Program za omekšavanje
 • Visoko efikasan sistem pranja sa VarioPower
 • Inteligentno filtriranje rastvora za pranje
 • Higijenski unutrašnji prostor
 • Dozator za sredstvo ispiranja
 • Korpa može da se podigne
 • Automatsko puštanje u rad / povlačenje iz pogona
 • Aktivno upravljanje energijom
 • Touch screen + startni taster za brzo aktiviranje
 • Režim mirovanja
 • Program zamene vode u tanku
Opcije

  Pretpranje hladnom vodom

  Pre procesa vrućeg pranja se vrši pretpranje posuđa hladnom vodom.

  • Zbog vruće vode nema zapečenih belančevina i skroba
  • Garantuje higijenski čist rezultat pranja
  • Smanjuje potrebu za ručnim pretpranjem
  • Savršeni rezultati pranja

  Dozator sredstva za pranje

  Ugrađeni dozator sredstva za pranje dopunjuje standardno ugrađeno doziranje sredstva za ispiranje.

  • Optimalno doziranje sredstva za pranje za savršen rezultat pranja
  • Ekonomična potrošnja sredstva za pranje

  Postupak omekšavanja TurboZyme

  Novim postupkom TurboZyme posuđe se pre samog ciklusa pranja kvasi inovativnim sredstvom „razbijačem okorelosti“. On je raspoloživ u tri specifične varijante prema zaprljanju, za optimalno ispunjavanje Vaših individualnih potreba.

  • Najbolje moguće omekšavanje osušene, zapečene prljavštine pomoću aktivnih enzima
  • Smanjena potreba za pretpranjem
  • Značajna ušteda vremena i rada
  • Omekšavanje, pranje, ispiranje – gotovo!

  Dozator za specijalno sredstvo za čišćenje razbijač okorelosti

  Ugrađeni dozator tokom procesa omkešavanja preuzima doziranje posebnog sredstva „razbijač okorelosti“ firme Winterhalter

  • Optimalno doziranje sredstva za omekašavanje firme Winterhalter
  • Ekonomična potrošnja
  • Maksimalno delovanje
  • Savršen rezultat pranja

  Dozator sredstva za uklanjanje pene

  Posebne komponente sa kojih je uklonjena pena mogu da se dodaju u proces pranja preko ugrađenog dozatora.

  • Optimalno doziranje za savršen rezultat pranja
  • Ekonomična potrošnja

  Povrat toplote - Energy

  Funkcija Energy koristi vlažnu, toplu vodenu paru za zagrevanje hladne ulazne vode. Ohlađeni, suvi vazduh se vraća u mašinu.

  • Smanjenje pogonskih troškova
  • Poboljšana klima u prostoriji
  • Poboljšano sušenje posuđa

  Vrata na rasklapanje

  Kod UF serije, vrata na rasklapanje mogu jednostavno da se otključaju i rasklope, tako da se mašini može komforno pristupiti.

  • Komforan pristup unutrašnjem prostoru mašine
  • Komforno čišćenje grejača tanka i unutrašnjeg prostora mašine

  Grejači Performance

  Kod grejača Performance se povaćava snaga grejača tanka i bojlera.*

  • Kraće trajanje zagrevanja prilikom punjenja i dodatnog zagrevanja
  • Brza spremnost za rad

  *Upotreba sa osiguračima od 25 A naviše

 • Pretpranje hladnom vodom
 • Postupak omekšavanja TurboZyme
 • Grejači Performance
 • Vrata na rasklapanje
 • Povrat toplote - Energy
 • Dozator sredstva za uklanjanje pene
 • Dozator za specijalno sredstvo za čišćenje razbijač okorelosti
 • Dozator sredstva za pranje
Oprema

  Rešenje kolicima za korpe M/L

  Pomoću novih kolica za korpe za UF seriju, upotrebljeno posuđe može komforno da se sakupi u proizvodnom procesu i dovesti do mašine. Kolica olakšavaju ponovnu raspodelu čistog posuđa nakon procesa pranja.

  • Jednostavno, ergonomsko punjenje i pražnjenje mašine
  • Personal je pod neznatnim radnim opterećenjem
  • Optimalni radni tokovi

  Međupodovi M/L

  Upotrebom međupoda otvorene Euronorm korpe za transport možete da perete u dva nivoa.

  • Udvostručuje kapacitet pranja za otvorene Euronorm korpe za transport
 • Rešenje kolicima za korpe M/L
 • Međupodovi M/L
Preuzimanja
Lično savetovanje

Za individualno savetovanje ili pitanja, molimo vas da nas kontaktirate :

 • Phone +381 (0)11 271 0479
  E-Mailtj7 (info@j93rbwinterdyhalter.rs)

(infolym@wintxui9terhxpaltezkr.nl)

Mašina za pranje kuhinjskog pribora UF-M . Maksimalna snaga za bezkompromisne rezultate pranja.

S mašinom za pranje kuhinjskog pribora UF-M, vi dobijate novog člana osoblja koji donosi najbolje rezultate.

U zavisnosti od vrste i količine zaprljanosti razvili smo za specifične kupce  verziju softvera koji se podešava prema vašim konkretnim potrebama.

Naš novi visokih performansi sistem za pranje sa VarioPower-om uklanja najuporniju prljavštinu i garantuje higijensku čistoću u celoj unutrašnjosti mašine.

Osim toga UF serija dolazi sa brojnim produktivnim inovacijama, koje čine vašu upotrebu mašine za pranje kuhinjskog pribora još pogodniju i ergonomičniju.

UF-M  isporučuje prvoklasan rezultat pranja i ergonomski dizajn u kombinaciji sa maksimalnom efikasnošću.